شماره تماس

+98 021_26216911

چمن مصنوعی

چمن مصنوعی

چمن مصنوعی نوعی پوشش کف است که از الیاف مصنوعی ساخته می‌شود و بیشتر مصارف بیرون ساختمانی دارد. به دلیل شباهت بسیار زیاد به چمن طبیعی، به آن چمن مصنوعی می‌گویند. استفاده از چمن مصنوعی در ابتدا به منظور شبیه‌سازی چمن طبیعی و در عین حال نگهداری و مراقبت آسانتر، در ورزشگاه‌ها و زمین‌های بازی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما امروزه حتی ممکن است آن را در حیاط همسایه هم مشاهده کنید! کیفیت چمن مصنوعی روز به روز بهبود یافته و امروزه با تنوع بسیار زیادی تولید و عرضه می‌شود.

به دنبال چه نوع چمن مصنوعی هستید؟

چرا چمن مصنوعی جایگزین مناسبی برای چمن طبیعی است؟

چمن مصنوعی نوعی پوشش کف است که از الیاف مصنوعی ساخته می‌شود و بیشتر مصارف بیرون ساختمانی دارد. به دلیل شباهت بسیار زیاد به چمن طبیعی، به آن چمن مصنوعی می‌گویند. استفاده از چمن مصنوعی در ابتدا به منظور شبیه‌سازی چمن طبیعی و در عین حال نگهداری و مراقبت آسانتر، در ورزشگاه‌ها و زمین‌های بازی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما امروزه حتی ممکن است آن را در حیاط همسایه هم مشاهده کنید! کیفیت چمن مصنوعی روز به روز بهبود یافته و امروزه با تنوع بسیار زیادی تولید و عرضه می‌شود. امروزه چمن مصنوعی در زمین‌های ورزشی، محیط‌های ساختمانی، زمین‌های بازی کودکان، محوطه‌های تزئینی و… بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقالات و آموزش ها مرتبط با چمن مصنوعی

preloader